Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: znudzonydziubek.pl („Sklep Internetowy").

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Inprogra.pl Łukasz Sadowski 03-672 Warszawa ul. Promienna 5, NIP: 532187228, REGON: 146122780, e-mail: kontakt@znudzonydziubek.pl („Administrator").
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera. W celu dokonania rejestracji oraz w celu składania zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

II. DEFINICJE

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;
 2. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;
 3. Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego;
 4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, zamawiane Towary, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;
 5. Newsletter – informacja handlowa dotycząca marki Inprogra.pl, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.;
 6. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Administratora, umożliwiająca składanie zamówień na Towary, działająca pod adresem: znudzonydziubek.pl;
 7. System PayU – internetowy system płatności, PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444
 8. Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

III. ZASADY SKłADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy, po weryfikacji przez Sklep Internetowy dostępności Towarów w magazynie.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze.
 5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów i dodanie ich do Koszyka. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego i zaprezentowane na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Klient Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do Koszyka, wybór przycisku „Realizuj zamówienie" oraz podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „potwierdzam zamówienie".
 7. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Administratora. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 8. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 9. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, wskazujący adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może skorzystać z następujących form płatności:
  • a) płatność elektroniczna – przed odbiorem zamówionego Towaru, za pomocą jednego ze wskazanych niżej systemów płatności:
   • PayU
  • b) przedpłata na wskazane konto bankowe
  • c) opłata przy odbiorze paczki
 10. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, wskazujący adres dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może skorzystać z następujących form płatności:
  • a) płatność elektroniczna – przed odbiorem zamówionego Towaru, za pomocą Systemu PayU;
  • b) płatność kartą kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro - przed odbiorem zamówionego Towaru.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Administrator potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Administrator informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem lub braku możliwości realizacji zamówienia według specyfikacji Klienta w odniesieniu do części Towarów, Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@znudzonydziubek.pl, do momentu wysłania przez Administratora zamówionych Towarów, z zastrzeżeniem zdania następnego.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności elektronicznej lub płatności przy użyciu karty kredytowej, Administrator przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Administratora. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane, w przypadku wskazania przez klienta adresu dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wyboru Klienta, za pośrednictwem:
  • a) INPOST Paczkomaty - Koszt wysyłki 15,99 zł
  • b) INPOST Paczkomaty za pobraniem - Koszt wysyłki 17,99 zł
  • c) INPOST Kurier - Koszt wysyłki 17,99 zł
  • d) INPOST Kurier za pobraniem - Koszt wysyłki 19,99 zł
  • e) DPD Kurier - Koszt wysyłki 18,95 zł
  • f) DPD Kurier za pobraniem - Koszt wysyłki 24,95 zł
 8. Wysyłka jak i koszt poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalana jest indywidualnie.
 9. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 10. Zamówienia złożone oraz opłacone do godziny 12:00 wysyłane są tego samego dnia. Dostarczenie przesyłki następuje do 2-3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku).
 11. Darmowa dostawa jest realizowana za zakupy na kwotę ponad 250 zł.
 12. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST nastąpi zgodnie z warunkami świadczenia usług przez INPOST sp. z o.o. wskazanymi w regulaminach świadczenia usług przez INPOST sp. z o.o.. W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki Klientowi, Towar zostanie zwrócony do Sklepu Internetowego, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 13. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD nastąpi zgodnie z warunkami świadczenia usług przez DPD sp. z o.o. wskazanymi w regulaminach świadczenia usług przez DPD sp. z o.o.. W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki Klientowi, Towar zostanie zwrócony do Sklepu Internetowego,
 14. W przypadku nieodebrania przesyłki opłaconej, Sklep wysyła ponownie zamówienie, po opłaceniu kosztów kolejnej dostawy przez Klienta.
 15. Administrator dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu bądź faktury VAT. Faktura VAT / paragon dostarczony Klientowi wraz z Towarem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
 16. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Klient. Wysokość opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów zależy od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta i wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Aktualne opłaty za dostarczenie Towarów wskazane są w zakładce „FAQ" na stronie Sklepu Internetowego.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Inprogra.pl Łukasz Sadowski 03-672 Warszawa ul.Promienna 5, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przez co należy rozumieć Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta personalizacją Towaru.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w przypadku jeśli anulowane zostało całe zamówienie i wszystkie produkty z zamówienia zostały zwrócone do sklepu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  W przypadku zwrotu części produktów z zamówienia zwrot kosztów przesyłki nie obowiązuje.

 6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Nie opłacone zamówienie przez Klienta w ciągu 7 dni od daty zakupu będzie automatycznie anulowane. Nieodebrane zamówienie pobraniowe- po powrocie paczki do sklepu, jest anulowane.

VI. REKLAMACJE

 1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@znudzonydziubek.pl lub na piśmie na adres Administratora: Inprogra.pl Łukasz Sadowski ul. Promienna 5 03-672 Warszawa.
 4. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje sią do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówień, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Klienta są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, a także żądania ich usunięcia.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

VIII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie.

XI. DANE KONTAKTOWE

 1. Administrator będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  • a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@znudzonydziubek.pl;
  • b) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „kontakt";
  • c) za pośrednictwem poczty pod adresem: Inprogra.pl Łukasz Sadowski ul. Promienna 5 03-672 Warszawa;
  • d) za pośrednictwem infolinii, pod numerem telefonu: 501 846 984 , w dni robocze pomiędzy godz. 9.00 a 17.00.

XII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorowi przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe postanowienie nie pozbawia Klienta będącego konsumentem nieposiadającego miejsca stałego pobytu na terenie Polski, ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru zgodnie z prawem państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Administratorem poddane zostają jurysdykcji polskiej i rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Inprogra.pl Łukasz Sadowski ,ul. Promienna 5 03-672 Warszawa, e-mail: kontakt@znudzonydziubek.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacją dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli towary zostały wyprodukowane według Państwa specyfikacji, zgodnie z dokonaną przez Państwa personalizacją towaru.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bądź Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zał.1Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Zał.2 Polityka prywatności

4